Currently browsing: Nyheter

Grundvattensänkning

I samband med utbyggnad av Jakobsbergs järnvägsstation så anlitades AE Drilling and Construction AB för att lokalt sänka grundvattnet med 3m. Sänkningen krävdes för att planerad schakt låg under befintlig grundvattennivå. 20st pumpbrunnar installerades på strategiska platser i och omkring

Read more

Vajersågning

AE Drilling and Construction genomför all typ av vajersågning i berg och betong. Men vi har specialiserat oss på precisionssågning i berg.

Wassara

Nu har vi möjlighet att erbjuda våra kunder borrning med vattendriven sänkhammare. Med denna borrmetod har vi möjlighet att borra i känsliga områden där risken för sättningar är hög.         www.wassara.com

Bergspräckning

Vi utför all typ av besiktningsfri sten och bergspräckning i Stockholms län. Slipp kostsamma och tidskrävande för och efterbesiktningar av fastigheter kring ert byggprojekt.    

Föreningen för aktiva i borrbranschen

Nu är AE Drilling and Construction AB medlemmar i FAB (Föreningen för avancerad borrning) www.fab.w.se. Ursprunget till FAB finns hos Kommittén för avancerad borrning i jord och berg, som bildades 1984. Ett antal tillverknings- entreprenad- och gruvföretag verksamma inom undersökningsborrning

Read more