Föreningen för aktiva i borrbranschen

Nu är AE Drilling and Construction AB medlemmar i FAB (Föreningen för avancerad borrning) www.fab.w.se.

Ursprunget till FAB finns hos Kommittén för avancerad borrning i jord och berg, som bildades 1984. Ett antal tillverknings- entreprenad- och gruvföretag verksamma inom undersökningsborrning bildade då ett konkurrensneutralt forum för utbyte av erfarenheter och behandling av branschfrågor. Med åren har gruppen utökats och ombildats till en ideell förening FAB – Föreningen för Avancerad Borrning. (hämtat från FABs hemsida)