Grundvattensänkning

I samband med utbyggnad av Jakobsbergs järnvägsstation så anlitades AE Drilling and Construction AB för att lokalt sänka grundvattnet med 3m. Sänkningen krävdes för att planerad schakt låg under befintlig grundvattennivå. 20st pumpbrunnar installerades på strategiska platser i och omkring byggområdet. I brunnarna installerades sedan pumpar med nivåreglering för att kunna hålla grundvattnet på en lägre nivå. I samband installerades även ett flertal grundvattenrör för att kunna hålla koll på den nya grundvattennivån. Beställare av arbetet var SVEAB.