Projekt

Nedan följer ett axplock av projekt som genomförts:

Resultatet efter genomförd vajersågning med så kallad Blind-cut metod på Östermalm i Stockholm under våren 2016.

 

 

 

 

 

 

Borrning av RD-323 i Hammarby sjöstasd. Pålarna skulle klara av både tryckande samt dragande laster varpå GEWI-stag förankrades i pålarna. Arbetet utfördes åt Lemminkäinen.

 

 

 

 

 

 

 

Installerade GEWI-stag för platta till fastighet i Vällingby. Borrning och injektering utförd av AE Drilling and Construction AB.

 

 

 

 

 

 

Borrning av filterbrunn för grundvattensänkning på Jakobsbergs järnvägsstation. Beställare SVEAB

 

 

 

 

 

 

 


På Cirkus utför AE Drilling and Construction AB rak grovhålsborrning för wiresågning. Huvudentreprenör är NCC och AE Drilling kontaktas för att borra 254mm grova hål 30cm från K-märkt fasad!

AE Drilling borrar även en 14m djup tätsöm i ett område av berget där sågning visar sig omöjlig.

 

 

 

 

 

 

Wassaraborrning 254mm för vajersågning vid Täbys nya kommunhus åt Skanska. Borrningen görs i två steg med pilothålsborrning som sedan ryms upp för rakheten. Borrmetoden wassara används då ljudnivån från borrningen måste dämpas.

 

 

 

 

 

Borrning med styrt foder i betongfundament vid Eugeniatunneln i Stockholm. AE Drilling and Construction AB hjälpte Norrbottens bergteknik med de vertikala hålen för wiresågning i oktober 2012. Här ställdes väldigt höga krav på precision och noggrannhet i hålens placering då de senare skulle prickas med horisontala hål som borrades med kärnborrutrustning.

 

 

 

 

 

 

RD-pålning

I juni 2012 utförde AE Drilling and Construction AB grundförstärkningar i Fruängen samt för Stockholmsmässans nya entré. Detta gjordes med RD 140 pålar som borras ner genom jorden sen 50cm i fast berg. Arbetet utfördes som UE åt BESAB.

 

Wiresågning på Kvarnholmen

AE Drilling bistod med personal åt Norrbottens Bergteknik för att hålla igång en två och ett halvt dygns lång sågning på Kvarnholmen. Sågningen gjordes med deras nya wiresåg Speed Cut. Snittet var 8 meter högt och nästan 30 meter lågnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation av Stålkärnepålar i NL22

I februari 2012 installerade AE Drilling and Construction AB två stycken stålkärnepålar åt Bilfinger Berger GmbH. Vi borrade först ner stålfoderrör 50cm i fast berg och satte sedan ner gängade stålkärneämnen som vi sedan gjöt fast via injektering.

 

 

Grovhålsborrning på Bergeforsens kraftverksstation

Under januari och februari månad 2012 så utförde AE Drilling and Construction AB precisions borrning och upprymning av pilothål till 254mm. Borrningen var för så kallad ”Blind Cut” sågning till Norrbottens Bergteknik.

 

 

 

 

Grovhålsborrning på Odenplan för Citybanan

Under december och januari 2011/2012 borrade AE Drilling and Construction AB pilothål samt upprymning till 254mm åt Norska DWteknikk AS som skulle wiresåga med så kallad ”Blind Cut” metod.