Markentreprenad

Bergsprängning och bergspräckning

Slipp kostsamma besiktningar och tillstånd. Genom att spräcka mekaniskt eller med krut istället för dynamit minimeras risken för sättningar vid sprängning.

Med dessa metoder kan vi spräcka nära husgrunder samt i källare. Snabbt och effektivt!

 

 

 

 

 

 

 

Vajersågning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergförankring

Vi utför olika typer av bergförankringar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundgjutnig

 

 

 

 

 

 

 

Enskilt avlopp

Vid både nyproduktion och renovering.